שעון רגשות

"שעון רגשות" הוא עיגול בו מגוון של פרצופים המייצגים רגשות שונים. בתחילת כל יום כל חניך ישים את מחוגי "השעון" על מה שהוא מרגיש היום. מכאן המדריכים יכולים לפתח שיחה עם הילדים ולשאול מה הוביל לרגש הזה, או מה יכולים לעשות כדי לשפר את הרגשות שלהם. בנוסף, אפשר להשתמש בשעון הרגשות בתוך אירוע שיש צורך לדבר על הרגשות המבעירים של עצמם. 

יש להקדיש פעילות בה כל ילד.ה ת.יכין שעון רגשות אישי, שישמר בבית הנוער. את שעוני הרגשות נוציא בתחילת כל פעילות בכינוס קבוצתי או תחילת שעת למידה. חשוב שיהיה זמן קבוע שחוזר על עצמו בו כולם יוציאו את השעון שלהם וידברו על רגשותיהם. קבעו את הזמן הקבוע וחזרו עליו תמיד.