top of page

بيت شباب "كديما ساسا" صفد

اسم دار الشباب: كديما ساسا بيت شباب صفد.

سنة التأسيس: 2011.

العنوان: 39 شارع لوشامي حجوت صفد.

الهاتف:  office  04-6821239

Mobile's Mobile Youth House:   050-8292976

بريد إلكتروني: tzfat.kadima@gmail.com

عدد المعسكر: 53 معسكرًا في الصفوف 2-9.

موظفو دار الشباب:  a مدير و 6 مدربين.

דבר המנהלת
 

תפקידנו בתור אנשי חינוך הוא  לעזור לכל חניך למצוא את נקודת החוזקה שלו ולהראות לו כמה הוא מוכשר. אני מאמין שהכלה, הבנה ודחיפה קדימה הם המרכיבים שכל אדם וילד צריך על מנת להצליח ובבית הנוער אנו מתחייבים לראות את האדם ולא רק את הקשיים שלו. 
 

רואי פלג
 

תה אמיץ יותר ממה שאתה מאמין, חזק יותר מאיך שאתה נראה, וחכם יותר מכפי שאתה חושב"- פו הדוב

شكر خاص لكيبوتس ساسا لتبنيه دار الشباب.
צפת5
צפת3
צפת2
צפת1
צפת4
תמונה14
תמונה13
תמונה11
תמונה7
תמונה9
תמונה10
תמונה8
bottom of page