מסמכים שימושיים

חוברת עזר למנהל.ת בית נוער תשפ"א 
רישום חניכ.ה לבית הנוער - טופס הרשמה 2020
שאלון הפניית חניך.ה לבית הנוער אוגוסט 2020 
אישורי ביטוח:
ביטוח מקיף כולל
סדנאות בתחום המזון 
בעלי חיים, סדנאות וקורסים
מזון, סדנאות אוכל, קורסי מזון ואוכל
ברכה
הסעות

דוח פציעה- יש למלא את הטופס על כל פציעה בקפדנות וכתב ברור וקריא. יש למלא את הדו"ח לפי ההנחיות המצוינות על גבי הדו"ח. לרשום שם בית הנוער בראש הדו"ח. פרטי הנפגע יש למלא בסעיף ב בפרטי צד שלישי. פרטי העדים בסעיף ד ליד השם הלא יש לרשום תפקיד ובכתובת יש לרשום כתובת מלאה ולא לשכוח להוסיף מספר טלפון. -סעיף ז הצהרת ממלא ההודעה יש לרשום שם מלא ותפקיד. יש לכתב את נירה להמשך טיפול.

פורמט להכנת טקס - לפתיחת הפורמט אנא לחצ.י כאן
חוברת מידע לקראת יום הזיכרון ליהודי האתיופיה שנספו בסודן במסע העלייה - לפתיחת החוברת לחצ.י מסמכים למתנדבים - לפתיחת התיקייה לחצ.י כאן