מסמכים רלוונטיים

טופס מערך חוגים- לפתיחת הטופס אנא לחצ.י כאן
טופס מערך פדגוגי- לפתיחת הטופס אנא לחצ.י כאן
חוברת עזר למנהל תשע"ח- לפתיחת החוברת אנא לחצ.י כאן
פורמט להכנת טקס סובלנות - לפתיחת הפורמט אנא לחצ.י כאן
חוברת מידע לקראת יום הזיכרון ליהודי האתיופיה שנספו בסודן במסע העלייה - לפתיחת החוברת לחצ.י כאן
טופס אישור קיום ביטוח- לפתיחת הטופס אנא לחצ.י כאן
מסמכים למתנדבים - לפתיחת התיקייה לחצ.י כאן

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666