לתת ולקבל - חשיפה2

פעילות על תודה, סיפורים 

פעילויות על כבוד הדדי, על הצלחות

המשך יבוא

המשך יבוא

המשך יבוא

המשך יבוא

לתת ולקבל - חשיפה

פעילויות על כוחות מיוחדים, משאלות, הודיה על מה שיש כאן להורדה

המשך יבוא

המשך יבוא

המשך יבוא

המשך יבוא

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666