מערך מיומנויות

התנסות בסוגים שונים של חומרים

לתת ולקבל - העמקה

נספחים

לתת ולקבל - חשיפה2

פעילות על תודה, סיפורים 

פעילויות על כבוד הדדי, על הצלחות

לתת ולקבל - העמקה

פעילויות על כבוד בקבוצה, על נתינה, השראה מאנשים מיוחדיפ ועוד

לתת ולקבל - חשיפה

פעילויות על כוחות מיוחדים, משאלות, הודיה על מה שיש כאן להורדה

המשך

המשך יבוא

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666