top of page

צעד ראשון

 

אני בקבוצה

איך עושים דיוקן עצמי

איך נסכם את השנה שלנו

אני בבית הנוער

אני ובית הספר

אני והמשפחה שלי

בישול מה אני אוהב

דיוקן קבוצתי

דיוקן עצמי

חומר הפרויקט

התנסות מול המראה

התנסות קולאז

חשיפה לנושא השנתי

לימודים מה אני אוהב

התנסות בצילום

מה אני אוהב

מחשבים מה אני אוהב

מי דומה לי

מי שונה ממני

מעגלי שייכות

בין הגן לביהס

קריאה וכתיבה סיפור

שיתוף פעולה

תוכנית שנתית 

הילד הזה הוא אני

bottom of page