top of page

מידע למועמדות/ים

שנת שירות ברשת בתי הנוער "קדימה"

רשת בתי הנוער "קדימה" של עמותת לשובע, הוכרה ע"י משרד החינוך והבטחון כ"ארגון משלח" וכ"ארגון נוער". ככזה, אנו מוסמכים לקבל מתנדבי ומתנדבות שנת שירות ולהשלים עבורן/ם את דחיית השירות הצבאי למשך שנת ההתנדבות.

רשת בתי הנוער "קדימה" של עמותת לשובע, הוקמה בשנת 1999, כיום כוללת רשת "קדימה" 21 בתי נוער הממוקמים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. בתי הנוער שלנו פועלים בתוך השכונות המורכבות ביותר ונותנים מענה הוליסטי ומקדם לילדות/ים ולבני ובנות הנוער הגרים בשכונה.

בתי הנוער מהווים מסגרת חינוך לא פורמאלית, חמה, תומכת ומעשירה עבור ילדות/ים ובני ובנות נוער בכיתות א'-יב', המגיעות/ים אלינו מידי יום, עם סיום בית הספר ועד לשעות הערב המאוחרות. בתי הנוער נותנים מענה יומיומי - רצוף וקבוע, במטרה לקדם שיוויון הזדמנויות ולהבטיח שבוגרי ובוגרות בתי הנוער יצליחו להשתלב במרכז החברה הישראלית ולא בשוליה, לחלום בגדול ולהגשים.

יום-יום בבית הנוער, מקבלות/ים הילדות/ים מקום בטוח ויציב, ארוחה חמה, קשר אישי, חינוך לערכים, העשרה, סיוע לימודי, טקסים, אירועי שיא טיולים וכו'. המענים החינוכיים הניתנים מותאמים לגילאי הילדות/ים כך שכל בית נוער מהווה מסגרת צומחת המלווה את החניך/ה ברציפות מכיתה א' ועד יב'.

צוות בית הנוער מורכב ממנהל/ת וצוות מדריכות/ים מתנדבות/ים. ב-17 מתוך 21 בתי הנוער שלנו, צוות המדריכים הינו צוות ש"ש (מתנדבי ומתנדבות שנת שירות). בתי הנוער בהם פועלים הש"ש ממוקמים בערים: קריית שמונה, צפת, תל אביב-יפו, בת ים, אור יהודה, רמלה, יבנה, רחובות, ערד ואופקים.

הרשמה לשנת השירות בקדימה לשנת הפעילות תשפ"ה (2024-25) פתוחה, בהצלחה!

פניות בנושא שנת שירות או שירות לאומי

שובל סירי, רכזת מיונים: 050-829-2862      hrasis@kadimanoar.org

שנת השירות ב"קדימה"

מתנדבי ומתנדבות שנת השירות בקדימה הן/ם הדמות המרכזית והעיקרית המלווה את חניכי בתי הנוער לאורך השנה. הש"ש פועל/ת בתחומים אלה: הדרכה, חניכה, ליווי ויצירת קשר אישי עם החניכות/ים.

צוות בית הנוער מונה בין ארבע/ה לשבע/ה ש"ש בכל בית נוער, בהתאם למספר החניכות/ים, כאשר כל ש"ש מדריך/ה ואחראי/ת על קבוצת גיל אחרת. שנת השירות בקדימה כוללת בתוכה אחריות גדולה ולצידה עבודה מורכבת, מאתגרת ומשמעותית ביותר. מרחב עשייתם של הש"ש גדול מאוד ואופי העבודה מאפשר ומעודד רעיונות ויוזמות פרטיות בעבודה מול הילדות/ים.

בהדרכת המנהל/ת וביחד עם צוות המדריכות/ים הנוספות/ים ומערך מתנדבות/ים, על הש"ש לדאוג לקידומם של הילדות/ים במספר מישורים: חברתי, רגשי ולימודי. בכדי להצליח במשימה זו ועל מנת להפיק את העבודה המשמעותית ביותר עבור הילדות/ים, הש"ש צריך/ה להגיע עם תחושת שליחות גבוהה, מוסר עבודה, יכולות הדרכה, עבודה בצוות, יצירתיות וחשוב מכל אהבה לחינוך ולילד/ה.

חיי קומונה בקהילה

במהלך שנת השירות בקדימה, יוצאות/ים הש"ש מסביבתן/ם הטבעית ומגיעות/ים לפעול ולחיות במקומות מורכבים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות, וכך למעשה נחשפות/ים לחברה הישראלית על רבדיה החברתיים השונים. בדומה לעבודה בבתי הנוער, גם דירות הקומונה, בהן מתגוררות/ים הש"ש בזמן השירות, ממוקמות בלב השכונות בהן אנו פועלים. מגורי הש"ש בתוך הקהילה בה הן/ם פועלות/ים, חשובים והכרחיים לטובת מקסום העשייה, ההיכרות והמעורבות בחייהם של הילדות/ים.

בכל דירת קומונה מתגוררות/ים בממוצע שש/שישה ש"ש ומנהלות/ים אורח חיים חברתי וכלכלי משותף, בליווי מנחה/ת הקומונה.

תהליך המיון לשנת השירות בקדימה

שנת השירות בקדימה מתאימה לחבר'ה צעירים/ות שמחפשים/ות עשייה חברתית מגוונת, אינטנסיבית, מאתגרת ומלאת משמעות! תהליך המיונים לשנת השירות מתחיל בכל שנה בחודש אוקטובר ומסתיים בחודש פברואר.

ניתן להירשם למיונים באתר שלנו - אנא ציינו בהערות האם אתן/ם מעוניינות/ים בשנת שירות / שירות לאומי.

הרשמה לשנת השירות בקדימה לשנת הפעילות תשפ"ה (2024-25) פתוחה, בהצלחה!

פניות בנושא שנת שירות או שירות לאומי 

שובל סירי: 050-829-2862      hrasis@kadimanoar.org

שירות לאומי ברשת בתי הנוער "קדימה"

רשת בתי הנוער "קדימה" של עמותת לשובע, הוקמה בשנת 1999, כיום כוללת רשת "קדימה" 20 בתי נוער הממוקמים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. בתי הנוער שלנו פועלים בתוך השכונות המורכבות ביותר ונותנים מענה הוליסטי רחב ומקדם לילדים ולבני הנוער הגרים בשכונה.

בתי הנוער מהווים מסגרת חינוך לא פורמאלית, חמה, תומכת ומעשירה עבור ילדים ובני נוער בכיתות א'-יב', המגיעים אלינו מידי יום, עם סיום בית הספר ועד לשעות הערב המאוחרות. בתי הנוער נותנים מענה יומיומי - רצוף וקבוע, במטרה לקדם שיוויון הזדמנויות ולהבטיח שבוגרי בתי הנוער יצליחו להשתלב במרכז החברה הישראלית ולא בשוליה, לחלום בגדול ולהגשים.

יום-יום בבית הנוער, מקבלים הילדים מקום בטוח ויציב, ארוחה חמה, קשר אישי, חינוך לערכים, העשרה, סיוע לימודי, טקסים, אירועי שיא טיולים וכו'. המענים החינוכיים הניתנים מותאמים לגילאי הילדים כך שכל בית נוער מהווה מסגרת צומחת המלווה את החניך ברציפות מכיתה א' ועד יב'.

צוות בית הנוער מורכב ממנהל/ת ומדריכות מתנדבות הפועלות במסגרת שירות לאומי. ב-8 מתוך 20 בתי הנוער שלנו, צוות המדריכות כולל בנות שירות לאומי. בתי הנוער בהם פועלות בנות השירות הלאומי ממוקמים בערים: בית שאן, חדרה (גבעת אולגה), כפר סבא, פתח תקווה, אור יהודה, בני ברק (פרדס כץ), וקרית גת.

שירות לאומי ב"קדימה"

מתנדבות השירות הלאומי בקדימה הן הדמות המרכזית והעיקרית המלווה את חניכי בתי הנוער לאורך השנה. בנות השירות פועלות בתחומים אלה: הדרכה, חניכה, ליווי ויצירת קשר אישי עם החניכים.

צוות בית הנוער מונה בין ארבע לשבע בנות שירות בכל בית נוער, בהתאם למספר החניכים, כאשר כל בת שירות מדריכה ואחראית על קבוצת גיל אחרת. שנת השירות הלאומי בקדימה כוללת בתוכה אחריות גדולה ולצידה עבודה מורכבת, מאתגרת ומשמעותית ביותר. מרחב עשייתן של בנות השירות הלאומי גדול מאוד ואופי העבודה מאפשר ומעודד רעיונות ויוזמות פרטיות בעבודה מול הילדים.

בהדרכת המנהל/ת וביחד עם צוות המדריכים הנוספים ומערך מתנדבים, על בת השירות הלאומי לדאוג לקידומם של הילדים במספר מישורים: חברתי, רגשי ולימודי. בכדי להצליח במשימה זו ועל מנת להפיק את העבודה המשמעותית ביותר עבור הילדים, בת השירות הלאומי צריכה להגיע עם תחושת שליחות גבוהה, מוסר עבודה, יכולות הדרכה, עבודה בצוות, יצירתיות וחשוב מכל אהבה לחינוך ולילד/ה.

תהליך המיון לשירות הלאומי בקדימה

בכל הקשור לאיתור, מיון והפעלה של בנות השירות הלאומי, רשת "קדימה" פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת עמינדב.

על מנת להגיע לשירות הלאומי בקדימה, יש להירשם לסיירת (בתקופה הסיירות) דרך האתר של ארגון עמינדב:

www.aminadav.org.il

 

במהלך תקופת הסיירות המועמדות יוזמנו לסיירות בבתי הנוער הקרובים לאזור מגוריהן
(מקום הסיירת לא בהכרח יהיה המקום בו תשובצו בשירות עצמו). לפרטים נוספים:

מיכל ברגד

רכזת "קדימה" בעמינדב

052-6070589

או:

שובל סירי

רכזת מיונים, רשת בתי הנוער "קדימה"

050-829-2862

hrasis@kadimanoar.org

 

*ניתן לקבל מידע על "קדימה" גם אצל המקשרות ויועצות ההכוונה באולפנות

bottom of page