Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

הסברים עם צילומי מסך על הפונקציות השונות בזום

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

פירוט איך להתחבר לזום מהפלפון או מהמחשב

....

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

דרכים ליצירת קשר אישי ושייכות קבוצתית בקשר מקוון

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

הסבר מפורט איך לחלק לחדרים בזום

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

לכיתות ז ומעלה

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666