פנים קדימה: חברה ישראלית וכישורי חיים

תיאום ציפיות לפני עבודה עם מנטורים | דמות משפיעה

איך מחליטים במה רוצים לעסוק?

מפגש ראשון עם המנטורים

חשיפה לנושא שנתי פנים קדימה

עיבוד פאנל מסגרות המשך

זכויות עובדים לנוער

התנהלות פיננסית 

איך קוראים תלוש משכורת

התמודדות עם דילמות

רושם ראשוני | איך עוברים ראיון?

מוטיבציה פנימית | פסיכולוגיה חיובית

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666