קדימה לעתיד

קדימה לעתיד-העמקה

נתעמק בפיתוח רעיוני של העתיד של בית הספר, של אמצעי תחבורה, ערב סרט בחזרה  לעתיד, בירור של שאיפות לעתיד    האישי. שימו לב לקובץ נספחים למטה

קדימה לעתיד- נספחים מערך העמקה

נספחים לפעילויות של מערך העמקה

קדימה לעתיד- נספחים מערך חשיפה

נספחים לחלק ראשון של מערך חשיפה

קדימה לעתיד- מערך חשיפה

חלק ראשון של מערך החשיפה עוסק בעתידנות בהיבטים טכנולוגיים, המצאות, ועתידנות

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666