top of page

פעילויות פתיחת שנה בבתי הנוער 2020

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

תוצאה רצויה לפעילויות פתיחת שנה:

עם סיום המערך, המדריכומות והילדימות מכירים זה את זה מבחינה שמית, מכירים את התחביבים והמאפיינים השונים זה של זה ומרגישים שייכים לקבוצה נעימה ושמחה. 

אצל הילדים קיימת מוטיבציה להמשיך להגיע לבית הנוער ולראות אילו פעילויות מאתגרות נוספות יעברו לאורך השנה והם מתחילים להיקשר באופן אישי למדריכ.ה שלהם. 

המדריכי.ם מתחילים להבין את חשיבות הקשר בינם לבין ילדי הקבוצה שלהם ומחכים להמשיך ולהעמיק את ההכרות עם הילדים ועם שאר צוות המדריכים

גם המדריכים וגם הילדים מכירים את כללי בית הנוער, מבינים כיצד הם תורמים לאווירה הבטוחה והמאפשרת בבית הנוער ועומדים בהם. 

מטרות:

  1. הכרות ראשונית בין המדריך והקבוצה.

  2. מתן בסיס ליצירת קשר ואמון בין מדריכימות לילדיםות. 

  3. הכרות עם כללי בית הנוער ועם האווירה הרצויה לנו. 

  4. יצירת מוטיבציה להמשך הגעה לבית הנוער. 

  5. לבנות בסיס אשר יאפשר למדריכימות ולילדימות לחוש השתייכות לקבוצה בעלת אווירה בטוחה ומאפשרת למידה.

bottom of page