top of page
crowd-different-people-seamless-pattern-large-group-citizen-flat-style-with-shadows_90220-

מערך פעולות לפתיחת שנה 
בניית קבוצה ז'-יב'

ששש.jpg

שיחת היכרות ותק"אות ט'-יב'

1111.jpg

דגשים לשיחה אישית

crowd-different-people-seamless-pattern-large-group-citizen-flat-style-with-shadows_90220-

מערך פעולות לפתיחת שנה 
בניית קבוצה א'-ו'

directional-arrows-set-many-colors-shapes_1017-26863.jpg

עיבוד פאנל מסגרות המשך
בבתי הנוער (יא'-יב')

directional-arrows-set-many-colors-shapes_1017-26863.jpg

פאנל מסגרות המשך
כיתות יא'-יב'

education-pattern-background-doodle-style_53876-115365.webp

טיפים לשעות למידה
מגפן יונה מדריכה מפתח תקווה

distance_learning_workshop_image.webp
להרגיש קרוב מרחוק

כוחות מיוחדים

לכיתות ג-ו

מאמינה לך.jpg

האונס באילת

לכיתות יא'-יב'

שעון רגשות.jpg

"שעון רגשות" הוא עיגול בו מגוון של פרצופים המייצגים רגשות שונים. בתחילת כל יום כל חניך ישים את מחוגי "השעון" על מה שהוא מרגיש היום. מכאן המדריכים יכולים לפתח שיחה עם הילדים ולשאול מה הוביל לרגש הזה, או מה יכולים לעשות כדי לשפר את הרגשות שלהם. בנוסף, אפשר להשתמש בשעון הרגשות בתוך אירוע שיש צורך לדבר על הרגשות המבעירים של עצמם. 
 

יש להקדיש פעילות בה כל ילד.ה ת.יכין שעון רגשות אישי, שישמר בבית הנוער. את שעוני הרגשות נוציא בתחילת כל פעילות בכינוס קבוצתי או תחילת שעת למידה. חשוב שיהיה זמן קבוע שחוזר על עצמו בו כולם יוציאו את השעון שלהם וידברו על רגשותיהם. קבעו את הזמן הקבוע וחזרו עליו תמיד.

bottom of page