פורמט לכתיבת פעולות ז'-יב'

כוחות מיוחדים

לכיתות ג-ו

האונס באילת

 אפשר להעביר מרחוק או פנים אל פנים, לכיתות י-יב

ט'-יב'

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666