top of page
Egg+emotions.jpg

ציפור הנפש - נספחים

רגשות1.jpg

ציפור הנפש- העמקה, נספחים

רגשות2.jpg

ציפור הנפש- הפרויקט

בקרוב
Female_Emotions_732x549-thumbnail.jpg

ציפור הנפש- חשיפה לנושא

ציפור הנפש - העמקה

רגשות.png

ציפור הנפש - מערך מיומנויות

10A2884.jpg

ציפור הנפש - ביצוע פרויקט

star-1.jpg

ציפור הנפש - ביצוע, נספחים

מחזות לבחירה או השראה

נשיקה בכיס

על פי שירים של שלומית כהן אסיף

דרקון עפיפון

מחזה 

המתנה של ג'ק

מחזה

הכבש השישה עשר

חלק ממחזה על פי השירים של הכבש השישה עשר מאת יונתן גפן

Childrens Show

ציפור הנפש

הנושא השנתי עוסק ברגשות. פיתוח תקשורת בין-אישית חיובית המבוססת על הבעת רגשות בצורה המונעת התפרצות אלימה ומעודדת הקשבה וקירבה. 

פרויקט: יצירה תיאטרלית באמצעים דיגיטליים או מסורתיים. כגון הצגה, תסכית, סרטון. 

bottom of page