star-1.jpg

ציפור הנפש - ביצוע, נספחים

10A2884.jpg

ציפור הנפש - ביצוע פרויקט

רגשות2.jpg

ציפור הנפש- הפרויקט

בקרוב
רגשות1.jpg

ציפור הנפש- העמקה, נספחים

Egg+emotions.jpg

ציפור הנפש - נספחים

רגשות.png

ציפור הנפש - מערך מיומנויות

ציפור הנפש - העמקה

Female_Emotions_732x549-thumbnail.jpg

ציפור הנפש- חשיפה לנושא

מחזות לבחירה או השראה

נשיקה בכיס

על פי שירים של שלומית כהן אסיף

דרקון עפיפון

מחזה 

המתנה של ג'ק

מחזה

הכבש השישה עשר

חלק ממחזה על פי השירים של הכבש השישה עשר מאת יונתן גפן

Childrens Show

ציפור הנפש

הנושא השנתי עוסק ברגשות. פיתוח תקשורת בין-אישית חיובית המבוססת על הבעת רגשות בצורה המונעת התפרצות אלימה ומעודדת הקשבה וקירבה. 

פרויקט: יצירה תיאטרלית באמצעים דיגיטליים או מסורתיים. כגון הצגה, תסכית, סרטון.