top of page

שלב חשיפה נספחים

שלב חשיפה

שלב מיומנות

שלב העמקה נספחים

שלב העמקה

סיכום אישי

חגיגת הצלחות

שלב ביצוע נספחים

שלב ביצוע 

מחזות לבחירה או השראה

נשיקה בכיס

על פי שירים של שלומית כהן אסיף

דרקון עפיפון

מחזה 

המתנה של ג'ק

מחזה

הכבש השישה עשר

חלק ממחזה על פי השירים של הכבש השישה עשר מאת יונתן גפן

Childrens Show

ציפור הנפש

הנושא השנתי עוסק ברגשות. פיתוח תקשורת בין-אישית חיובית המבוססת על הבעת רגשות בצורה המונעת התפרצות אלימה ומעודדת הקשבה וקירבה. 

פרויקט: יצירה תיאטרלית באמצעים דיגיטליים או מסורתיים. כגון הצגה, תסכית, סרטון. 

bottom of page