Good+News+Corner.png

חדשות טובות

מערך תכנון וביצוע של פרויקט בשיטת "למידה מבוססת פרויקטים" בנושא חדשות טובות

מערך מיומנויות שבמהלכו יווצר קמפיין קבוצתי. זהו שלב ההכנות לקמפיין עם הבסיס. המערך הבא כבר יעסוק בהפקת קמפיין

העמקה בנושא השנתי חדשות טובות: פגישה עם נערות משפיעות, שיוויון, חקר על פי בחירה

חשיפה לנושא השנתי: זכויות הילד, איך עושות חדשות, איך נוצר שינוי חברתי

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666