Equality-Matters.png

שוויון | הדרכה וניהול פרויקטים

אקטיביות, הובלה ואחריות

בבית הנוער נפעל באקטיביות, תוך הובלה ואחריות

חשיפה לנושא שנתי

בני נוער משפיעים

אוכלוסיות מוחלשות

מהי אוכלוסיה מוחלשת, מי מחליש את מי ולמה

פעולת אקטיביות הובלה ואחריות

מנהיגות בית הנוער

מנהיגים ומנהיגות את בית הנוער, ומייצגים אותו בכבוד.

מנהיגות אותנטית

דת, גזע ומין

מעבדות לעבודה, הכוח לעובדים ולעובדות

מנהיגות אותנטית

דת, גזע, מין ומגדר

שוויון זכויות לעובדים

מעבדות לעבודה, הכוח לעובדים ולעובדות

שוויון מגדרי

עושים סדר: על מין, מגדר ונטייה מינית

האם השוני בין המינים מוביל לאי שוויון?

עבודת צוות

חלוקה לצוותי משימה ותיאום ציפיות

פרזנטציות- איך רותמים את הקבוצה?

כתיבת תכנית עבודה- שלב א'

הגדרת מטרות ויעדים לפרויקט ולצוותי העבודה

משל האבנים הגדולות

העמקה

פעולת העמקה בנושא הנבחר ע"י צוות תוכן או המדריכיםות

פירוק יעדים למשימות ועבודה עם גאנט

חגיגת הצלחות

חגיגה לאחר סיום הפרויקט הקבוצתי

ערב כשלונות בקבוצה/ בבית הנוער

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666