ניצול הזמן בסגר

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

פעילות בזום מכיתה ה' ומעלה

משחקי הזום

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

קליל ונחמד לזום לכיתות ה ומעלה

הכוחות המיוחדים

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

פעילות זום לכיתות ג עד ו

דמות המחנך

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

פעילות בזום מכיתה ז' ומעלה

הרוח נושבת בזום

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

הכרות בזום לכיתות ד ומעלה

מיקוד שליטה

Cloud-icon-download-by-LeisureProjects-5

לכיתות ז ומעלה

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666