Railway at Night

תכנון קדימה

מצרכנות ליצרנות

להורדת הקובץ

נותנים ומקבלים בחזרה

תכנון הפרויקט

להורדת הקובץ

 חולמים ביחד

קבלת החלטות

קובץ להורדה

קבלת החלטות בקבוצה - איך לעשות את זה?

כוחה של קבוצה

להורדת הקובץ

מה היכולות שלנו?

רעיונות

להורדת הקובץ

הצגת רעיונות לנושא הפרויקט

בחירת נושא

להורדת הקובץ

סגירת הנושא וחגיגת יעד ראשון בדרך לפרויקט

חלוקה לצוותי עבודה

להורדת הקובץ

צוות מוביל, צוות תוכן והדרכה, צוות לוגיסטיקה, צוות עיצוב ושיווק

חשיפה לנושא תכנון קדימה

להורדת הקובץ

חשיבות של תכנון זמן, הכרות עם סיפורים של אנשים משפיעים

למידה מהתנסות

להורדת הקובץ

 pbl למידה מבוססת פרויקטים

הכרות עם השיטה והיתרונות שלה

מנהיגות ואחריות

קובץ להורדה

הכרות עם מנהיגים, סוגי מנהיגים, חשיבות המנהיג.ה

לחץ חברתי

להורדת הקובץ

הקשר בין לחץ חברתי לתכנון קדימה

מגמות

להורדת הקובץ

לקראת בחירת מגמות בבתי הספר

הצבת מטרות ויעדים לפרויקט

להורדת הקובץ

מדמיון למציאות

הפחד מכישלון

להורדת הקובץ

למה אנחנו מפחדים להתחייב?

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666